Profil Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, Kec Koto XI Tarusan. Kab Pesisir Selatan. Provinsi Sumatera Barat

sungai nyalo, salah satu nagari yang terletak dikawasan mandeh, berkut, tentang ulasan nagari”

Pado maso dahulunyo dizaman Putri Andam Dewi Nagari banamo jerong dalam Taluak Kualo Aia Batu. Pado maso itu datang buruang garudo bakapalo tujuah mamakan manusio yang adoh di nagari ko, nan tasiso urang tigo urang; 1. Ibunyo Puti Ambun Sani, 2. Sutan Rajo Bujang dan nan ka 3 Puti Andam Dewi. Jadi baru banamo kampung langang sunyi aratinyo tampek nan langang. Sampai zaman kuno kaoder baru barubah menjadi Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.

Dengan lahirnya perda provinsi Sumatera Barat nomor :09 tahun 2000 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari serta ditindak lanjuti dengan Perda Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 tahun 2001 tentang pokok-pokok pemerintahan Nagari (yang di perbaharui melalu perda Kabupaten Pesisir Selatan nomor : 08 tahun 2007), maka berubahlah bentuk pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat dari pemerintah Desa menjadi Pemerintahan Nagari.

Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2002 Kampung Sungai Nyalo masuk ke dalam Wilayah Kenagarian Ampang Pulai, sedangkan Kampung Mudiak Aia masuk kedalam wilayah Kenagarian Duku, administrasi pemerintahan terendah yang memiliki hak otonom dalam mengurus dan menata pemerintahan tingkat bawah sesuai dengan hak-hak tradisional asal usul terbentuknya Nagari tersebut.

Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia adalah pengabungan dari 2 (dua) kampung yang mana dengan pemerintahan yang berbeda pula, berawal dari keinginan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat, lebih efektif, maka pada aakhir tahun 2011 dibentuklah panitia pemekaran Nagari dan pada waktu itu juga langsung mengajukan permohonan pemekaran Nagari kepada Pemerintah Kabupaten.

Dengan melewati berbagai hal/proses pemekaran yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dari mulai penentuan nama Nagari, pembagian wilayah, pembagian kekayaan Nagari. Akhirnya pada bulan November 2011 dilaksanakan pemilihan Wali Nagari serentak Kabupaten Pesisir Selatan, salah satu Nagari yang ikut pemilihan ada;ah Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia. Pada tanggal 7 Februari 2012 dilantilah Wali Nagari hasil dari pemilihan secara langsung yang dilaksanakan di Kantor Camat Koto XI Tarusan, maka semenjak itulah Sungai Nyalo Mudiak Aia menjadi Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia.

Biriak-riak tabang kasamak, dari samak tabang kahalaman,

dihalaman mamakan padi, dari niniak turun kamamak, dari mamak ka kamanakan, baitu juo sampai kini.

   Anak urang talang batagak, baniah basuluah batang padi, balun badusun Bataratak, alun bakoto banagari.

 Bapandam bapakuburan, nan basasok bajarami, kok jauah dapek ditunjuakkan, kok dakek dapek dihampiri.

         Anak urang dimandi angin, pai kapasa ampek angkek, lai basuri bak Sipasin, lai bajajak nan di akiak.

 

 • Demografi
 1. Keadaan Fisik/Geografis Nagari .

Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia secara administratif termasuk dalam wilayah kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Terletak di arah Utara Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jarak 15 Km dari Kantor Kecamatan. Jarak Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia  dari Kantor Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sekitar 37 Km. Waktu tempuh menuju pusat kota Kecamatan sekitar 75 menit, sedangkan waktu tempuh menuju ibukota Kabupaten kira-kira 120 menit.

 1. Batas Wilayah
 • Sebelah Utara : Nagari Sungai Pinang
 • Sebelah Selatan           : Nagari Mandeh
 • Sebelah Barat : Samudera Indonesia
 • Sebelah Timur           : Hutan Belantara/ Nagari

 

 1. Luas Wilayah

–  Luas Wilayah                            : 2.142.00   ha

a). Tanah Permukinan             : 1.100.00  ha

b). Tanah Perkebunan              :      52,00  ha

c). Tanah Pertanian                  :      38,50  ha

d). Tanah Perbukitan               :  1500,00  ha

e). Tanah Perikanan                 :        6,50  ha

f).  Datar Lepas                         :    534,00  ha

g). Tanah Rawa                        :      11,00  ha

 

 1. Keadaan Topografi Nagari

Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia secara topografi berupa pengunungan dan dataran dengan ketinggian antara 10 s/d 15 meter di atas permukaan laut. Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia adalah merupakan daerah perbukitan/dataran.

 1. Iklim

Iklim Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia, sebagaimana Nagari – Nagari lain di wilayah Indonesia mempunyai Iklim Kemarau dan Penghujan,  hal tersebut  mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari sungai nyalo mudik air Kecamatan Koto XI Tarusan

 1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Nagari
KAMPUNG JORONG RT
2 1

Keadaan Sosial

a).Jumlah Penduduk  1071 KK dengan jumlah jiwa :

Laki-laki Perempuan Jumlah
683 585 1268 jiwa

 

b). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat : ( dalam KK/jiwa )

Kaya Sedang Kurang Mampu
5 kk /18     jiwa 4kk / 422  jiwa 149 KK / 828 Jiwa

 

c).  Tingkat Pendidikan

Tdk Tamat SD SD SMP SLTA Sarjana
61 622 229 342 14

d). Sarana Pendidikan

TK/PAUD SD SLTP
1 1 1

 

e). Sarana Kesehatan

POSYANDU POSKESRI
2 2

 

f). Sarana Ibadah

Mushala Masjid
4 2

 

g). Mata Pencaharian=

Karena Nagari sungai nyalo mudik air merupakan Nagari Pertanian, maka sebagian besar  penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Usia Produktif 982 Jiwa
Usia Non Produktif 286 Jiwa

 

h). Pola Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia sebagian besar diperuntukan untuk Tanah Pertanian Sawah dan perkebunan sedangkan sisanya untuk Tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Sedangkan Kebutuhan Pupuk Masyarakat : ( dalam ton/thn )

Pemilikan Ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Nagari  berjumlah 394 ekor terdiri dari sapi, kambing dan unggas.

 

 • Keadaan Ekonomi

Ekonomi Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia mulai tumbuh dan berkembang semenjak pembudidayaan tanaman padi, tanaman padi ini pada tahun 2001 mulai menurun dikampung Sungai Nyalo. Dikarenakan lahan perairan lahan sawah yang kering menjadikan masyarakat sulit untuk mengolah sawah, adapun bagian dari ekonomi masyarakat yaitu melaut atau nelayan sebagian warga di Kampung Sungai Nyalo Mudiak Aia 85 % nelayan.

 

 • Kondisi Pemerintahan Nagari

Pemerintahan disini diartikan organisasi dan atau lembaga yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Secara umum adanya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah dan keputusan Pimpinan Daerah (Bupati), adalah aturan main yang memberi gerak berjalannya lembaga-lembaga tersebut. Kelembagaan masyarakat adalah suatu himpunan norma-norma dari tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat, dimana wujud konkritnya adalah asosiasi. Lembaga-lembaga yang ada di Nagari adalah sebagai berikut;

Tabel Kelembagaan

No Jenis Kelembagaan Nagari
1 Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS NAGARI)
2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
3 Lembaga Kerapatan Adat (KAN)
4 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5 Badan Kontak Majlis Ta’lim
6 Poskesri
Facebook Comments